Η εταιρία ΔΑΝΟΣ Κύπρου αποτελείται από μία ομάδα έμπειρων στελεχών, με πολυετή και πολυδιάστατη εμπειρία.  Εστιάζουμε στη παράδοση των επιθυμητών αποτελεσμάτων στους πελάτες μας, χρησιμοποιώντας τεκμηριωμένα και αποδεδειγμένα στοιχεία ερευνών, εκτενή γνώση της τοπικής αγοράς και πολυετή εμπειρία.  Είμαστε στενοί συνεργάτες και σύμβουλοι του δημοσίου τομέα, μεγάλων επιχειρήσεων, οργανισμών, επενδυτικών ταμείων, εταιρειών ανάπτυξης γης και ιδιωτών.

Ηλίας Δανός, Πρόεδρος

Ο κ.  Ηλίας Δανός είναι από τους πρώτους εγγεγραμμένους εκτιμητές και κτηματομεσίτες στη Κύπρο.

Η αφοσίωση και αγάπη του για τον τομέα της κτηματαγοράς τον οδήγησε στονα ηγηθεί της σύστασης γραφείων  στην Κύπρο, την Ελλάδα και τα Βαλκάνια.  Διαθέτει πολυετή εμπειρία, με ειδικότητα στη παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, στους τομείς του σχεδιασμού και ανάπτυξης ακινήτων, στις εκτιμήσεις, στις έρευνες αγοράς και ακινήτων, στις αναθεωρήσεις μισθωμάτων και στην ανάλυση επενδύσεων.

Είναι μέλος και πρώην Πρόεδρος του Συνδέσμου Κτηματομεσιτών Κύπρου, της FIABCI και μέλος του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου.

 

Παναγιώτης Δανός, Διευθύνων Σύμβουλος

Ο κ. Παναγιώτης Δανός κατέχει το δίπλωμα Bachelors in Land Management and Development από το Reading University και είναι μέλος του Royal Institution of Chartered Surveyors.

Διευθύνει τις εργασίες της Δανός στην Κύπρο, Ελλάδα και Βαλκάνια.  Είναι εγγεγραμμένο μέλος, εξεταστής και εκτιμητής του RICS.

Η πολυετής του επαγγελματική εμπειρία έχει καλύψει όλο το φάσμα των εργασιών στον τομέα των ακινήτων, συμπεριλαμβανομένων και θεμάτων που αφορούν σε πολεοδομικές συμβουλές και προτάσεις ανάπτυξης, κτηματομεσιτεία, εκτιμήσεις, έρευνα αγοράς και ακινήτων, επαναδιαπραγμάτευση μισθωμάτων, ανάλυση επενδύσεων και διοίκηση χαρτοφυλακίου.

 

Γιάννης Παρασκευόπουλος, Γενικός Διευθυντής

Ο κ. Γιάννης Παρασκευόπουλος διαθέτει πολυετή εμπειρία σαν σύμβουλος ακίνητης περιουσίας.  Διευθύνει μια πολύ έμπειρη ομάδα επαγγελματιών στην Ελλάδα και είναι μέλος των οργανισμών ERES, ELIE & RICS.

Έχει αρθρογραφήσει σε έγκυρα οικονομικά έντυπα σχετικά με την Ελληνική Κτηματαγορά και τη δημιουργία Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ακινήτων.

 

Ivan Simic, Διευθυντής Σερβίας

Ο κ. Ivan Simic είναι εγγεγραμμένος κτηματομεσίτης και διαθέτει μακρόχρονη επαγγελματική εμπειρία σε διάφορους τομείς της κτηματαγοράς, όπως κατοικίες, γραφεία, βιομηχανικούς-αποθηκευτικούς χώρους και εμπορικά κέντρα.

Διευθύνει το γραφείο στη Σερβία και εξυπηρετεί τους μεγάλους επιχειρηματικούς πελάτες της τοπικής αγοράς, αξιοποιώντας τις γνώσεις και τις ικανότητες του στο να αναλύει τα δεδομένα ερευνών και να τα μετατρέπει σε συμβουλές προς τους πελάτες μας.

Compare listings

Compare