Εμπορικά ακίνητα

Η εταιρία ΔΑΝΟΣ παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα από το 1968. Παρέχουμε συμβουλές σε ένα ευρύ φάσμα πελατών για την απόκτηση και κατοχή ακινήτων, τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για μετεγκαταστάσεις κ.λπ. Διαθέτουμε βαθιά γνώση των τοπικών και διεθνών αγορών ακινήτων σε Κύπρο, Ελλάδα και Βαλκάνια.

Στην ομάδα μας συγκαταλέγονται επίσης ειδικοί σε νομικά και αρχιτεκτονικά θέματα, καθώς και στις χρηματοδοτήσεις.

Οι κύριες υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν :

– Προώθηση των ακινήτων προς πώληση ή μίσθωση
– Απόκτηση ακινήτων
– Διαμεσολάβηση και
Διαπραγμάτευση Αγοραπωλησιών και Ενοικιάσεων

Οικιστικά ακίνητα

Ψάχνετε για κάποιον να σας βοηθήσει να αγοράσετε ή να πουλήσετε το ακίνητό σας; Η εταιρεία ΔΑΝΟΣ έχει την εμπειρία σε όλους τους τύπους ιδιοκτησίας και έχει μια μεγάλη βάση δεδομένων και επαφών. Η ομάδα αποτελείται από ειδήμονες στο να βοηθούν τους πελάτες μέσα από την διαδικασία ενοικίασης ή εκμίσθωσης , καθώς και την υποστήριξη στους νέους αγοραστές και πωλητές. Για να εξασφαλιστεί ότι το χαρτοφυλάκιο ακινήτων μας είναι ευρέως γνωστό στις τοπικές αγορές, έχουμε επενδύσει σε ολοκληρωμένες στρατηγικές μάρκετινγκ που περιλαμβάνουν εκστρατείες direct mail, social media, λίστες με δεδομένα ακινήτων, οι οποίες υποστηρίζονται από επαγγελματικά γραφικά και φωτογραφίες, διαφήμιση και εκτενή δικτύωση.

Διαχείριση ακινήτων

Η δημιουργία μέγιστης απόδοσης από τα περιουσιακά σας στοιχεία είναι πάντα προτεραιότητα μας.

Χρησιμοποιώντας τις πιο πρόσφατες έρευνες αγοράς και τεχνογνωσία, η εταιρεία ΔΑΝΟΣ παρέχει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη διαχείριση ακινήτων. Καλύπτουμε όλες τις περιοχές και όλες τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων από εμπορικά κέντρα μεγάλης κλίμακας μέχρι και ιδιωτικά οικιστικά χαρτοφυλάκια.

Οι κύριες υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

– Έρευνες Χώρων / Επιθεωρήσεις κτιρίων
– Έρευνα μισθωτών για την ενοικίαση των χώρων
– Προγράμματα για Επισκευή και Ανακαίνιση, καθώς και για παρακολούθηση πληρωμών (ενοικίων, κοινοχρήστων κλπ)
– Διαχείριση Εγκαταστάσεων (συντήρηση, φύλαξη κλπ)
– Φορολογικές και Νομικές Συμβουλές

Εταιρικές υπηρεσίες

Η εταιρεία ΔΑΝΟΣ βοηθά τους πελάτες να κατανοήσουν όλες τις πτυχές που αφορούν στην ιδιοκτησία και τη διαχείριση ακινήτων. Με αντικειμενικό φακό και διπλωματική προσέγγιση, έχουμε επιτύχει υψηλά ποσοστά επιτυχίας στην επίλυση προβλημάτων, προσφέροντας σαφείς λύσεις.

Οι κύριες υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

– Φορολογία / Προγραμματισμός
– Ανανεώσεις μισθώσεων
– Διαφορές και Ιδιοκτησία
– Απαλλοτριώσεις

Οδηγός για επενδυτές

Οι ακριβείς πληροφορίες και η γνώση της τοπικής αγοράς είναι πολύ σημαντικές στη λήψη επενδυτικών αποφάσεων. Η αφοσιωμένη ομάδα μας αντλεί από τις γνώσεις και την εμπειρία που έχουμε για την παροχή έγκυρων και έγκαιρων συμβουλευτικών υπηρεσιών τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Η εταιρεία ΔΑΝΟΣ διατηρεί επίσης στενές σχέσεις με επενδυτές και χρήστες, οι οποίες τους επιτρέπουν να ενεργούν ως διαμεσολαβητές.

Οι κύριες υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν :

– Ρευστοποίηση των ακινήτων
– Βελτιστοποίηση διαχείρισης του χαρτοφυλακίου ακινήτων
– Συγκριτική ανάλυση των επενδύσεων σε ακίνητα
– Προσδιορισμός των επενδυτικών ευκαιριών

Υπηρεσίες ανάπτυξης και σχεδιασμού

Η εταιρεία ΔΑΝΟΣ παρέχει μια ολοκληρωμένη γκάμα υπηρεσιών σε ότι αφορά την ανάπτυξη και τον σχεδιασμό, από τον εντοπισμό τοποθεσιών έως και την παράδοση τους στον πελάτη. Έμπειροι επαγγελματίες θα σας βοηθήσουν και θα σας καθοδηγήσουν σε κάθε στάδιο της διαδικασίας.

Οι κύριες υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

– Έρευνα σε θέματα σχεδιασμού
– Έρευνα αγοράς ακινήτων
– Αξιολόγηση των επιλογών ανάπτυξης
– Ανάπτυξη μοντέλων
– Οικονομική ανάλυση / προγραμματισμός

Εκτιμήσεις ακινήτων/ εκτιμήσεις και πραγματογνωμοσύνες μηχανημάτων

( ΔΑΝΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ L.L.C. )

Η ομάδα εκτιμητών μας διενεργεί εκτιμήσεις ακινήτων και πραγματογνωμοσύνες σε τακτική βάση. Η υπηρεσία αυτή είναι σημαντική όχι μόνο για τις πωλήσεις, αλλά και για ότι αφορά υποθήκες και ασφαλιστικές αποτιμήσεις. Έχουμε επίσης παρατηρήσει ότι με τις ανακαινίσεις παλαιών ακινήτων έχει γίνει ιδιαίτερα σημαντικό να υπολογίσουμε το κόστος που συνεπάγεται από αυτή τη διαδικασία, έτσι ώστε να εξασφαλισθεί ότι υπάρχει επαρκής ασφαλιστική κάλυψη.

Οι κύριες υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν :

– Αποτίμηση εμπορικών εγκαταστάσεων και γης
– Αποτίμηση Κατοικιών
– Αποτίμηση Επίπλων & Μηχανημάτων
– Αποτίμηση λοιπών περιουσιακών στοιχείων

Διαχείριση έργων

Η εταιρεία ΔΑΝΟΣ προσφέρει ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών διαχείρισης έργων. Υποστηριζόμενοι από μια ευρεία ομάδα ειδικών, οι πελάτες λαμβάνουν μια ολοκληρωένη στρατηγική, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή και απρόσκοπτη προσέγγιση για κάθε έργο, είτε αυτό είναι μεγάλης ή μικρής κλίμακας.

Οι κύριες υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

– Ενημέρωση πελατών
– Συντονισμός Σχεδιασμού
– Εφαρμογές Προγραμματισμού
– Προγραμματισμός Κατασκευών
– Διαπραγματεύσεις Συμβάσεων
– Οικονομική Διαχείριση Έργων
– Διαχείριση Κατασκευής
– Σχεδιασμός και Διαμόρφωση χώρων
– Διαχείριση υλοποίησης διαρρύθμισης

Έρευνες αγοράς

Στην εταιρεία ΔΑΝΟΣ έχει ανατεθεί μια σειρά ερευνών αγοράς για έργα τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Χρησιμοποιώντας ότι καλύτερο είναι διαθέσιμο στην αγορά η εταιρεία ΔΑΝΟΣ παραδίδει εμπεριστατωμένες έρευνες, οι οποίες σηματοδοτούν ξεκάθαρη στρατηγική και αναλυτική προσέγγιση των επόμενων βημάτων.

Οι κύριες υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν :

– Μελέτες Επιπτώσεων στη λιανική αγορά και ανάπτυξης δικτύου αλυσίδων λιανεμπορίου
– Συμβουλευτικές υπηρεσίες μετεγκατάστασης
-Μελέτες εισόδου εταιρειών στις τοπικές αγορές (Market Penetration Studies)

Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων

Η διαχείριση περιουσιακών στοιχείων είναι απαραίτητη προκειμένου μια επιχείρηση να μεγιστοποιήσει την απόδοση επένδυσης (ROI) στους μετόχους της. Παρά τη σπουδαιότητά της, πολλές εταιρείες και επιχειρηματίες την παραμελούν και δεν παρέχουν την απαραίτητη προσοχή στις διαδικασίες που απαιτούνται για μια αποτελεσματική στρατηγική διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλές επιδόσεις των επενδύσεών τους και μπορεί να βρεθούν εκτεθειμένοι και ευάλωτοι σε σημαντικούς κινδύνους, εξαιτίας των οικονομικών διακυμάνσεων και του συνεχώς μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος της αγοράς.

Υπάρχουν πολλά παραδείγματα υποσχόμενων περιουσιακών στοιχείων που δεν έχουν φτάσει στη πιθανή τελική μέγιστη απόδοση, λόγω της εφαρμογής λανθασμένων στρατηγικών. Ομοίως, υπάρχουν παραδείγματα επιχειρηματιών και ατόμων που δε συνεργάζονται με επαγγελματίες επενδυτές και χρηματοοικονομικούς και εμπειρογνώμονες που σχετίζονται με ακίνητα, οδηγώντας σε καταστροφική υποτίμηση των περιουσιακών τους στοιχείων και, σε ορισμένες περιπτώσεις, σε πτώχευση ή εκκαθάριση. Οι κίνδυνοι αυτοί μπορούν να μειωθούν σημαντικά με τη σωστή διαβούλευση και τη χρήση επαγγελματικών υπηρεσιών που σχετίζονται με την καλύτερη εκμετάλλευση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

Η διαχείριση περιουσιακών στοιχείων λαμβάνει μια σειρά από επενδύσεις, που κατανέμονται σε διάφορους χρηματοοικονομικούς τύπους και κατηγορίες, προκειμένου να εξαπλωθεί, να ελεγχθεί και να μετριαστεί ο κίνδυνος από τυχόν απώλειες. Ως εκ τούτου, στόχος είναι η διαφοροποίηση των επενδύσεων ώστε να ελαχιστοποιηθεί η έκθεση των περιουσιακών στοιχείων σε πραγματικό κίνδυνο, καθώς και η προστασία της μεταβλητότητας του χαρτοφυλακίου περιουσιακών στοιχείων.

Η διαφοροποίηση είναι μια τεχνική διαχείρισης κινδύνου που επικεντρώνεται στη κατανομή των επενδύσεων σε μια ποικιλία τομέων και μέσων (π.χ. ακίνητη περιουσία, κρατικά ομόλογα, μετοχές και κεφάλαια εμπιστοσύνης), με στόχο τη μεγιστοποίηση (ROI) μέσω της εφαρμογής μετριαστικών παραμέτρων κινδύνου και διαφοροποίησης της απόδοσης των περιουσιακών στοιχείων προκειμένου να τα προστατεύσει από ένα συγκεκριμένο γεγονός ή ενέργεια. Η διαφοροποίηση είναι πολύ σημαντική επειδή μπορεί να προστατεύσει και να βελτιώσει την απόδοση του χαρτοφυλακίου περιουσιακών στοιχείων μέσω σταθμίσεως του κινδύνου. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι κάθε επενδυτικός τύπος αντιδρά διαφορετικά στις οικονομικές/χρηματοοικονομικές διακυμάνσεις και σε συγκεκριμένα γεγονότα της αγοράς.

Ο Όμιλος ΔΑΝΟΣ ως διεθνής εταιρεία, με εταίρους που παρέχει νομικές, εταιρικές, καταπιστευτικές και επενδυτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, σε συνεργασία με την BNP PARIBAS REAL ESTATE, προτείνουμε στους επιχειρηματίες και τους ιδιώτες να υιοθετήσουν μια ευρύτερη προσέγγιση στη διαχείριση χαρτοφυλακίου περιουσιακών στοιχείων, σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι εταιρικές συναλλαγές πολλαπλών δικαιοδοσιών, η διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, η διαχείριση χαρτοφυλακίου, τα καταπιστεύματα, τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, οι εξαγορές, η αναδιάρθρωση, οι επενδύσεις σε ακίνητα και οι επενδύσεις σε υπηκοότητα είναι μόνο μερικές από τις επενδυτικές υπηρεσίες για τις οποίες η ζήτηση αυξάνεται τα τελευταία χρόνια.

Προτείνουμε, προκειμένου να εκμεταλλευτείτε αποτελεσματικά τις εκτεταμένες ευκαιρίες στη παγκόσμια αγορά, είναι απαραίτητο να ορίσετε ως συνεργάτη μια διεθνή εταιρεία συμβουλευτικών υπηρεσιών. Αυτό εγγυάται τη σωστή ανάλυση δέουσας επιμέλειας και κινδύνου, ενώ από νομική και επιχειρηματική άποψη μια τέτοια επιχείρηση θα αναλάβει ανάλυση διαχείρισης κινδύνου και θα εντοπίσει συστηματικούς κινδύνους, προκειμένου να διαφυλαχθεί η θέση του επενδυτή. Είναι ζωτικής σημασίας οι επενδυτές και οι νομικοί και επενδυτικοί φορείς παροχής υπηρεσιών να παρακολουθούν συνεχώς τη διεθνή πολιτική και τις σχέσεις μεταξύ των εθνών, προκειμένου να προστατευθούν από τυχόν πιθανότητες ντόμινο που προκαλούνται από θέματα δικαιοδοσίας ή / και γεγονότα.

Η εμπειρία μας στο χώρο των διεθνών επενδύσεων μας έδειξε ότι η σημερινή εποχή χαρακτηρίζεται από παραδοσιακές επενδύσεις μέσω της απόκτησης ακίνητης περιουσίας, η οποία θεωρείται η πιο αξιόπιστη, σταθερή και κερδοφόρος οδός.

Ωστόσο, οι επενδύσεις σε φυσικά προϊόντα πρέπει επίσης να κατανοηθούν και να διαχειριστούν σωστά.

Επιπλέον, προτείνουμε επίσης διάφορα σχέδια πολιτών στους επενδυτές ως ένα πρόσθετο και πολύ πολύτιμο άυλο περιουσιακό στοιχείο στο χαρτοφυλάκιό τους. Η απόκτηση πρόσθετης υπηκοότητας ταυτόχρονα προσφέρει άμεση επιστροφή όσον αφορά τις επενδυτικές ευκαιρίες, την άμεση κινητικότητα για τους επενδυτές και την οικογένειά τους, το ταξίδι χωρίς visa σε πολλές χώρες (ανάλογα με την επιλεγείσα δικαιοδοσία), την οικονομική ελευθερία, την ασφάλεια και τη σταθερότητα. Η ιθαγένεια μέσω επενδύσεων μπορεί να θεωρηθεί μακροπρόθεσμη και ατελείωτη επένδυση, δεδομένου ότι μπορεί να μεταφερθεί στην επόμενη γενιά.

Compare listings

Compare