Η δημιουργία μέγιστης απόδοσης από τα περιουσιακά σας στοιχεία είναι πάντα προτεραιότητα μας.

Χρησιμοποιώντας τις πιο πρόσφατες έρευνες αγοράς και τεχνογνωσία, η εταιρεία ΔΑΝΟΣ παρέχει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη διαχείριση ακινήτων.

Καλύπτουμε όλες τις περιοχές και όλες τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων από εμπορικά κέντρα μεγάλης κλίμακας μέχρι και ιδιωτικά οικιστικά χαρτοφυλάκια.

Οι κύριες υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

  • Έρευνες Χώρων / Επιθεωρήσεις κτιρίων
  • Έρευνα μισθωτών για την ενοικίαση των χώρων
  • Προγράμματα για Επισκευή και Ανακαίνιση, καθώς και για παρακολούθηση πληρωμών (ενοικίων, κοινοχρήστων κλπ)
  • Διαχείριση Εγκαταστάσεων (συντήρηση, φύλαξη κλπ)
  • Φορολογικές και Νομικές Συμβουλές

Compare listings

Compare