Στην εταιρεία ΔΑΝΟΣ έχει ανατεθεί μια σειρά ερευνών αγοράς για έργα τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Χρησιμοποιώντας ότι καλύτερο είναι διαθέσιμο στην αγορά η εταιρεία ΔΑΝΟΣ παραδίδει εμπεριστατωμένες έρευνες, οι οποίες σηματοδοτούν ξεκάθαρη στρατηγική και αναλυτική προσέγγιση των επόμενων βημάτων.

Οι κύριες υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν :

  • Μελέτες Επιπτώσεων στη λιανική αγορά και ανάπτυξης δικτύου αλυσίδων λιανεμπορίου
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες μετεγκατάστασης
  • Μελέτες εισόδου εταιρειών στις τοπικές αγορές (Market Penetration Studies)

Compare listings

Compare