Η ομάδα εκτιμητών μας διενεργεί εκτιμήσεις ακινήτων και πραγματογνωμοσύνες σε τακτική βάση. Η υπηρεσία αυτή είναι σημαντική όχι μόνο για τις πωλήσεις, αλλά και για ότι αφορά υποθήκες και ασφαλιστικές αποτιμήσεις.

Έχουμε επίσης παρατηρήσει ότι με τις ανακαινίσεις παλαιών ακινήτων έχει γίνει ιδιαίτερα σημαντικό να υπολογίσουμε το κόστος που συνεπάγεται από αυτή τη διαδικασία, έτσι ώστε να εξασφαλισθεί ότι υπάρχει επαρκής ασφαλιστική κάλυψη.

Οι κύριες υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν :

  • Αποτίμηση εμπορικών εγκαταστάσεων και γης
  • Αποτίμηση Κατοικιών
  • Αποτίμηση Επίπλων & Μηχανημάτων
  • Αποτίμηση λοιπών περιουσιακών στοιχείων

Compare listings

Compare