Η εταιρία ΔΑΝΟΣ παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα από το 1968. Παρέχουμε συμβουλές σε ένα ευρύ φάσμα πελατών για την απόκτηση και κατοχή ακινήτων, τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για μετεγκαταστάσεις κ.λπ. Διαθέτουμε βαθιά γνώση των τοπικών και διεθνών αγορών ακινήτων σε Κύπρο, Ελλάδα και Βαλκάνια.

Στην ομάδα μας συγκαταλέγονται επίσης ειδικοί σε νομικά και αρχιτεκτονικά θέματα, καθώς και στις χρηματοδοτήσεις.

Οι κύριες υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν :

  • Προώθηση των ακινήτων προς πώληση ή μίσθωση
  • Απόκτηση ακινήτων
  • Διαμεσολάβηση και Διαπραγμάτευση Αγοραπωλησιών και Ενοικιάσεων

Compare listings

Compare