Οι ακριβείς πληροφορίες και η γνώση της τοπικής αγοράς είναι πολύ σημαντικές στη λήψη επενδυτικών αποφάσεων.

Η αφοσιωμένη ομάδα μας αντλεί από τις γνώσεις και την εμπειρία που έχουμε για την παροχή έγκυρων και έγκαιρων συμβουλευτικών υπηρεσιών τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Η εταιρεία ΔΑΝΟΣ διατηρεί επίσης στενές σχέσεις με επενδυτές και χρήστες, οι οποίες τους επιτρέπουν να ενεργούν ως διαμεσολαβητές.

Οι κύριες υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν :

  • Ρευστοποίηση των ακινήτων
  • Βελτιστοποίηση διαχείρισης του χαρτοφυλακίου ακινήτων
  • Συγκριτική ανάλυση των επενδύσεων σε ακίνητα
  • Προσδιορισμός των επενδυτικών ευκαιριών

Compare listings

Compare