Η εταιρεία ΔΑΝΟΣ προσφέρει ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών διαχείρισης έργων.

Υποστηριζόμενοι από μια ευρεία ομάδα ειδικών, οι πελάτες λαμβάνουν μια ολοκληρωμένη στρατηγική, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή και απρόσκοπτη προσέγγιση για κάθε έργο, είτε αυτό είναι μεγάλης ή μικρής κλίμακας.

Οι κύριες υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

  • Ενημέρωση πελατών
  • Συντονισμός Σχεδιασμού
  • Εφαρμογές Προγραμματισμού
  • Προγραμματισμός Κατασκευών
  • Διαπραγματεύσεις Συμβάσεων
  • Οικονομική Διαχείριση Έργων
  • Διαχείριση Κατασκευής
  • Σχεδιασμός και Διαμόρφωση χώρων
  • Διαχείριση υλοποίησης διαρρύθμισης

Compare listings

Compare