Δελτίο Τύπου – Έρευνα με θέμα «Real Estate Market Sentiment in Cyprus»

Η ΔΑΝΟΣ Διεθνής Σύμβουλοι και Εκτιμητές Ακινήτων, διεξήγαγε στατιστική έρευνα με την χρήση ερωτηματολογίου, με σκοπό να εξάγει συμπεράσματα για την Κυπριακή Κτηματαγορά.

Θέμα της έρευνας ήταν το «Real Estate Market Sentiment in Cyprus».

Η εν λόγω έρευνα συγκέντρωσε σημαντικό ενδιαφέρον από επαγγελματίες του χώρου (Κτηματομεσίτες, Εκτιμητές, Developers, Επενδυτές) και σύμφωνα με τις απαντήσεις τους, τα αποτελέσματα παρατίθενται στο παρακάτω PDF.

Δείτε το αρχείο

Compare listings

Compare