ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΩΝ

ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΤΙ Ο/Η:

“DANOS VALUATIONS L.L.C.”

ΑΠΟ 27.03.2017 ΕΧΕΙ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΤΕΚ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΑΣΚΕΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ:

ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΓΗΣ, στην ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΗΣ

Λευκωσία, 31 Μαρτίου 2017

Δείτε το πιστοποιητικό εδώ 

Compare listings

Compare